Seznam zbirk

Preglejte vse zbirke na abecednem seznamu zbirk.

Iskanje

Vsebina zbirke

18. stoletje (1)
Cistercijanska opatija Stična (1)
France Kotnik (1)
Frančiškanski samostan sv. Ane Koper (1)
Isolario dell'atlante veneto (1)
Kamnik (1)
Kartuzija Pleterje (1)
Kopitar (1)
Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem (1)
Ljubljana (2)
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega (1)
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju (1)
Narodna in univezitetna knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pasqual Besenghi degli Ughi (1)
Piran (1)
Slovani (1)
Slovenci (1)
Valter Bohinec (1)
bibliothecula (1)
biografije (1)
botanika (1)
dragocenosti (1)
etnologija (1)
fotografije (1)
frančiškanski samostan (2)
frančiškanski samostan Nazarje (1)
glasba (1)
jezikoslovje (1)
karte (1)
kartografija (1)
kartuzijani (1)
knjižnica (1)
knjižnica Besenghi (1)
korespondenca (1)
kulturni nacionalizem (1)
leposlovje (1)
mineralogija (1)
naravoslovje (1)
narodni prerod (1)
osebna knjižnica (1)
osebnosti (1)
pisatelj (1)
pisma (1)
plošče (1)
razsvetljenstvo (1)
redkosti (1)
rokopisi (3)
samostanska knjižnica (8)
slavistika (3)
stari fondi (1)
zapuščina (1)
zemljevidi (1)
zgodovina (1)
zvočni posnetek (1)
Žiga Zois (1)

Zbiratelj zbirke

Licejska knjižnica in njene naslednice (1)
dr. Valter Bohinec (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Jernej Kopitar (1)
Prežihov Voranc - Lovro Kuhar (1)
dr. Franc Kotnik (1)
Kartuzija Pleterje (1)
Giuseppe Pasquale Besenghi degli Ughi (1)
Cistercijanska opatija Stična (1)
Frančiškanski samostan Kamnik (1)
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega Piran (1)
Frančiškanski samostan Novo mesto (1)
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju (1)
Frančiškanski samostan Nazarje (1)
Frančiškanski samostan Ljubljana (1)
Frančiškanski samostan Koper (1)
p. Žiga Škerpin (1)
Žiga Zois baron Edelstein (1)
Rudolf Maister (1)

Vrsta zbirke

Knjižnica ustanove (9)
Osebna knjižnica (5)
Knjižnica rodbine (1)
Tematska zbirka (1)
Zbirke posebne vrste gradiva (7)
Zbirka, zbrana glede na izvor gradiva (0)

Gradivo v zbirki

Rokopisi (11)
Tiskano gradivo (21)
Slikovno gradivo (8)

Kraj nastanka zbirke

Ljubljana (9)
Ljubljana (glasbena zbirka NUK) (1)
Dunaj (1)
Kotlje - Ravne na Koroškem (1)
v Celju, v Mariboru ... (1)
Kartuzija Bosserville (1)
Izola, palača Besenghi (1)
Stična (1)
Kamnik (1)
Piran (1)
Novo mesto (1)
Ptuj (1)
Nazarje (1)
Koper (1)
Ljubljana, nekdanja lokacija frančiškanskega samostana - sedanji Vodnikov trg. (1)
Ljubljana, Vipavska, Kras, Unec, Celje, Maribor. Maister je svojo knjižnico izpopolnjeval povsod, kamor je bil službeno premeščen. Tudi v daljni Galiciji. (1)

Nastanek zbirke

1100–1200 (0)
1200–1300 (0)
1300–1400 (0)
1400–1500 (0)
1500–1600 (0)
1600–1700 (1)
1700–1750 (2)
1750–1800 (7)
1800–1850 (2)
1850–1900 (0)
1900–1950 (6)
1950–2000 (6)

Ustanova, ki hrani zbirko

Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka (3)
NUK, Glasbena zbirka (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kartuzija Pleterje (1)
Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola (1)
Cistercijanska opatija Stična (1)
Frančiškanski samostan Kamnik (1)
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega (1)
Frančiškanski samostan Novo mesto (1)
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju (1)
Frančiškanski samostan Nazarje (1)
Frančiškanski samostan Ljubljana (2)
Frančiškanski samostan Koper (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)