Abecedni seznam zbirk

Biblioteca Besenghi (Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola)

Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755) (Frančiškanski samostan Ljubljana)

Knjižnica Cistercijanske opatije Stična (Cistercijanska opatija Stična)

Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik (Frančiškanski samostan Kamnik)

Knjižnica Frančiškanskega samostana Koper (Frančiškanski samostan Koper)

Knjižnica Frančiškanskega samostana Nazarje (Frančiškanski samostan Nazarje)

Knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto (Frančiškanski samostan Novo mesto)

Knjižnica Frančiškanskega samostana v Ljubljani (Frančiškanski samostan Ljubljana)

Knjižnica Kartuzije Pleterje (Kartuzija Pleterje)

Knjižnica Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega Piran (Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega)

Knjižnica Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju (Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju)

Kopitarjeva 'bibliothecula' (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Kotnikova zapuščina (Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika )

Maistrova knjižnica (Univerzitetna knjižnica Maribor)

Neslovenski učbeniki za osnovne šole (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945 (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Plakati (1850-) (Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka)

Prežihova zapuščina (Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika)

Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-) (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Stari zvočni posnetki (1909-1955) (NUK, Glasbena zbirka)

Stenski koledarji (1900-) (Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka)

Stripi z območja nekdanje Jugoslavije (1925-1993) (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Zemljevidi (Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka)

Zoisova zbirka (Narodna in univerzitetna knjižnica)