Memoria scripta Sloveniae
ISSN 2350-5745
Narodna in univerzitetna knjižnica
Uredniki: Eva Kodrič-Dačić, Stanislav Bahor, Petra Jager (2009-2010), Kristina Janc (2010-2011)
Programska oprema: Društvo Piff
Leto izida: 2008 –