Sodelovanje

Narodna in univerzitetna knjižnica v okviru projekta dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije vodi popis knjižnih zbirk javnih in zasebnih knjižnic, muzejev, samostanov in drugih cerkvenih ustanov, ki imajo status kulturne dediščine. Namen popisa je kulturno dediščino evidentirati, jo zaščititi in kulturno bogastvo predstaviti na spletu širši strokovni javnosti, kar pa je mogoče le s sodelovanjem ustanov, ki te pomembne knjižnične zbirke hranijo v svojih fondih, ter strokovnjakov z različnih področij humanistike, ki bodo zbirke ustrezno predstavili.

Knjižnica oz. institucija, ki prispeva podatke ali popise svojih knjižničnih zbirk, dobi status partnerja v projektu. Popis zbirke oz. knjižnice krije NUK iz sredstev projekta do izteka projekta.

Za sodelovanje se obrnite na vodjo projekta ali urednico zbirke:

Dr. Eva Kodrič - Dačić, vodja projekta
Narodna in univerzitetna knjižnica
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel: 01/5861 316
E-naslov: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

Mag. Petra Jager, urednica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01/2001 147
E-naslov: petra.jager@nuk.uni-lj.si

Kristina Janc, urednica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel: 01/5861 315
E-naslov: kristina.janc@nuk.uni-lj.si