Inkunabule

Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Zbiratelj:
Licejska knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati že v prvem obdobju delovanja Licejske knjižnice.
Število enot:
510
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
inkunabule
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka rokopisov in redkih stikov
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Popis opravil

Marijan Rupert, marijan.rupert@nuk.uni-lj.si

Kraj in datum popisa

Ljubljana, 15.7.2010

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa