Knjižnica Frančiškanskega samostana Koper

Frančiškanski samostan Koper
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Koper
Čas nastanka:
Leta 1492.
Število enot:
Približno 5.000 enot
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Koper
Destradijev trg 10a
6000 Koper/Capodistria

Popis opravil

Stanislav Bahor

Kraj in datum popisa

Koper, 2.7.2009

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa