Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Licejska knjižnica in njene naslednice
Čas nastanka:
1774
Število enot:
skoraj 200 naslovov, okoli 1000 vezanih letnikov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Zbirka je dostopna za javnost

1

Kontakt

Vodja zbirke

Dunja Kalčič

Telefon

01/2001 127

Elektronski naslov

dunja.kalcic@nuk.uni-lj.si

Kontakt

Knjižničar

Dunja Kalčič

Telefon

01/2001 127

Elektronski naslov

dunja.kalcic@nuk.uni-lj.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa