Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1963
Število enot:
okoli 25.000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Zbirka je dostopna za javnost

1

Kontakt

Vodja zbirke

Tatjana Šporar

Telefon

01/2001 208

Elektronski naslov

tatjana.sporar@nuk.uni-lj.si

Kontakt

Knjižničar

Veronika Potočnik

Telefon

01/2001 208

Elektronski naslov

tatjana.sporar@nuk.uni-lj.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa