Zemljevidi

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
14000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
zemljevidi (izrisani ročno), starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Zbirka je dostopna za javnost

Kontakt

Vodja zbirke

dr. Renata Šolar

Telefon

01/2001 159

Elektronski naslov

renata.solar@nuk.uni-lj.si

Kontakt

Knjižničar

mag. Irena Majcen

Telefon

01/2001 159

Elektronski naslov

renata.solar@nuk.uni-lj.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa