Prežihova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
Prežihov Voranc - Lovro Kuhar
Čas nastanka:
1910
Število enot:
1879 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
razglednice, starejše od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Zbirka je dostopna za javnost

1

Kontakt

Vodja zbirke

Simona Šuler Pandev

Telefon

02/ 870 54 32

Elektronski naslov

simona.suler-pandev@rav.sik.si

Kontakt

Knjižničar

Simona Vončina

Telefon

02/ 870 54 32

Elektronski naslov

simona.suler-pandev@rav.sik.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa