Zoisova zbirka

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Žiga Zois baron Edelstein
Čas nastanka:
1765–1780
Število enot:
ok. 5000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška
1000 Ljubljana

Zbirka je dostopna za javnost

1

Kontakt

Vodja zbirke

mag. Marijan Rupert

Telefon

01/2001 133

Elektronski naslov

marijan.rupert@nuk.uni-lj.si

Kontakt

Knjižničar

Samo Kristan

Telefon

01/2001 133

Elektronski naslov

marijan.rupert@nuk.uni-lj.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa