Stari zvočni posnetki (1909-1955)

NUK, Glasbena zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
V 60. letih 20. stoletja.
Število enot:
86
Vrsta gradiva:
originalni zapisi zvoka, starejši od 50 let
Lokacija:
NUK, Glasbena zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Zbirka je dostopna za javnost

Kontakt

Vodja zbirke

mag. Alenka Bagarič

Telefon

01/2001 151

Elektronski naslov

alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si

Kontakt

Knjižničar

Domen Prezelj

Telefon

01/2001 151

Elektronski naslov

alenka.bagaric@nuk.uni-lj.si

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa