Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
53.100 (ocena)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
razglednice, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Fotografija zbirke


Zbirka razglednic slovenskih in jugoslovanskih krajev od konca 19. stoletja do danes, ki jo hrani NUK. Avtor fotografije: Milan Štupar


Razglednice se hranijo v arhivskih poliesterskih srajčkah. Avtor fotografije: Milan Štupar


Razglednica Vodnikove koče v arhivski poliesterski srajčki. Avtor fotografije: Milan Štupar

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa