Stripi z območja nekdanje Jugoslavije (1925-1993)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
Obsega gradivo od leta 1925; zbirka PKG obstaja od leta 1977
Število enot:
262 naslovov (PKG, Zbirka serijskih publikacij, redni fond)
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Fotografija zbirke


Postavitev zbirke v skladišču PKG


Police zbirke stripi v skladišču PKG


Strip "Gavran"


Strip "Ko je ..."


Strip "Majin strip"


Strip "Mikijevo carstvo"


Strip "Marti Misterija"


Strip "Stripoteka"


Strip "Zabavnik" iz leta 1936


Vsebina stripa "Zabavnik" iz leta 1936


Vsebina stripa "Majin strip"


Golovčenko "Maks in Maksič", Koprive, 1925, št. 14


Prva številka Mika Miš iz leta 1937


Del naslovnice Strip v slovenščini iz leta 1935


Bibliografija roto-štampe i stripova za leto 1973-74, uvodnik


Bibliografija roto-štampe i stripova za leto 1973-74, oblika popisa

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa