Kopitarjeva 'bibliothecula'

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Jernej Kopitar
Čas nastanka:
l. 1808
Število enot:
2066
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Fotografija zbirke


Kopitarjeva zbirka kodeksov v trezorju NUK


Primer restavriranega kodeksa - Četveroevangelij, srbska redakcija, začetek XVI. stoletja


Kodeks - Glagolski liturgicni zbornik, pergament, hrvatska redakcija, XV. stoletje


Kodeks - Nedeljski in tedenski oktoih, srbska redakcija, zadnja četrtina XVI. stoletja

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa