Knjižnica Cistercijanske opatije Stična

Cistercijanska opatija Stična
Zbiratelj:
Cistercijanska opatija Stična
Čas nastanka:
1898
Število enot:
približno 30.000 knjig
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Cistercijanska opatija Stična
Stična 17
1295 Ivančna Gorica

Fotografija zbirke


Današnja stiška knjižnica


Stolpi z oznako strokovne skupine


Ambrosius Calepinus, Latinae atque adeo etiam graece linguae dictionarium iz leta 1550


Pohlinov trijezični slovar. Ljubljana 1781


Pridige sa vse nedele skusi lejtu Jurija Japlja, 1794


Poslikava na ostenjih oken v knjižnici

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa