Knjižnica Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Zbiratelj:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Čas nastanka:
po letu 1500
Število enot:
približno 5000 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Minoritski trg 1
2250 Ptuj

Fotografija zbirke


Knjižnica minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju


Knjižna omara


Prestreljena knjiga


Knjiga o glasbeni teoriji "La institutioni harmonicae" (Venetia, 1558) M. Gioseffa Zarlina da Chioggia z risbo ptujskega minoritskega samostana in njegovima zavetnikoma


Trubarjev Novi testament v knjižnici ptujskega minoritskega samostana


List iz nepopolne knjige bakrorezov Petra Ferrerija iz 17. stoletja, ki jo je uporabljal graditelj ptujskega samostana C. Dietl


Fragment pergamentnega rokopisa - prepis Theodozijevega kodeksa s konca 9. stoletja

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa