Knjižnica Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega Piran

Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega
Zbiratelj:
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega Piran
Čas nastanka:
ni podatka
Število enot:
približno 5000 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega
Bolniška ulica 30
6330 Piran/Pirano

Fotografija zbirke


Največja in najmanjša knjiga v knjižnici


Priročnik o inkviziciji


Ljubljanski tiski


Postila iz leta 1557 z lepim tiskarskim signetom


Knjižnica minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa