Knjižnica Frančiškanskega samostana v Ljubljani

Frančiškanski samostan Ljubljana
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Čas nastanka:
1689
Število enot:
70.000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
rokopisne partiture, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Fotografija zbirke


Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani


Peter Apian: Instrument Buch, Ingolstadii 1533 s številnimi risbami in opisi astronomskih instrumentov


Armonia astronomica, & geometrica ..., ki ga je leta 1622 v Benetkah izdal Theofilo Bruni


Slavna Kopernikova knjiga o astronomiji De revolutionibus orbium coelestium v ljubljanski frančiškanski knjižnici


Euclidis Megarensis mathematici clarissimi Elementorum, geometricorum libri XV, priročnik za geometrijo iz leta 1546, z ekslibrisom p. Žige Škerpina


Postavitvene oznake na hrbtih knjig v ljubljanskem frančiškanskem samostanu

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa