Knjižnica Frančiškanskega samostana Kamnik

Frančiškanski samostan Kamnik
Zbiratelj:
Frančiškanski samostan Kamnik
Čas nastanka:
Po letu 1627, ko so se frančiškani ponovno naselili v Kamniku.
Število enot:
Približno 10.000 enot.
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Kamnik
Frančiškanski trg 2
1241 Kamnik

Fotografija zbirke


Razstavne vitrine za dragocenejše gradivo


Folianti, knjige velikega formata, so postavljeni v posebni omari


Gradivo manjšega formata je postavljeno v drugem prostoru knjižnice


Calepinov sedemjezični slovar iz leta 1673


Nicolaus de Lyra, Postilla super totam Biblia, kamniška inkunabula, ki je bila natisnjena leta 1481 v Nürnbergu.


Oznake strokovnih skupin na hrbtih knjig


Ohranjenih je več pergamentnih listov gregorijanskega liturgičnega kantuarja z vrisanimi nevmami in z lepimi inicialami

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa