Stari zvočni posnetki (1909-1955)

NUK, Glasbena zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
V 60. letih 20. stoletja.
Število enot:
86
Vrsta gradiva:
originalni zapisi zvoka, starejši od 50 let
Lokacija:
NUK, Glasbena zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Gradivo v zbirki

originalni zapisi zvoka, starejši od 50 let

Število enot

86

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa