Knjižnica Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju

Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Zbiratelj:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Čas nastanka:
po letu 1500
Število enot:
približno 5000 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju
Minoritski trg 1
2250 Ptuj

Gradivo v zbirki

rokopisi
tiskano gradivo

tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let

Število enot

približno 5000 enot

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa