Knjižnica Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega Piran

Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega
Zbiratelj:
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega Piran
Čas nastanka:
ni podatka
Število enot:
približno 5000 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega
Bolniška ulica 30
6330 Piran/Pirano

Gradivo v zbirki

rokopisi
tiskano gradivo

tiski, starejši od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
tiskano notno gradivo, starejše od 50 let

Število enot

približno 5000 enot

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa