Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Kotnikova zapuščina

Ustanova: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Z nakupom knjižnice (leta 1955) dr. Franca Kotnika, slavista in etnologa z Dobrij, je Koroška osrednja knjižnica pridobila temeljni domoznanski fond, iz katerega je z nadaljnim sistematičnim pridobivanjem zrasla zelo kvalitetna domoznanska zbirka. Knjižnica (bivši ravnatelj dr. Franc Sušnik) je zbirko odkupila od Rezike Kotnik, vdove po Francu Kotniku.



Kotnikovo knjižnico so pregledali strokovnjaki z Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane in izbrali nekaj gradiva (predvsem tujejezično etnografsko literaturo), ki so ga zadržali v svoji knjižnici.

Kotnikovo knjižnico s pohištvom so v knjižnici postavili kot poseben korpus v vogalni kabinet knjižnice. Gradivo so pripeljali z železarniškim tovornjakom, poleg delavcev so pri prenosu gradiva pomagali tudi knjižničarji.



V spominski sobi, kjer je knjižno gradivo, so skupaj mohorjanke in druge različne zbirke (leposlovna knjižnica, Narodopisna knjižnica, Knjižnica slovenskega gledališča, Sloveska poljudno-znanstvena knjižnica, Zadružna knjižnica, Ljudske igre, Mladi oder, Cirilova knjižnica, Etnološka biblioteka, Quellen zur deutschen Volkskunde, Naša knjiga, Vezana beseda, Slomškove Drobtinice). Knjige so zložene na policah v dveh vrstah, tako kot jih je imel prvotno tudi Franc Kotnik.

Gradivo nima posebnega exlibrisa, je pa prepoznavno po inventarnih številkah in štampiljki, ter enotni pisavi, ker je zbirko v prvi fazi (ob prihodu v knjižnico) najverjetneje inventarizirala ena oseba. Kotnik je bil etnolog in je gradivo pridobival predvsem s terenskim delom, ki ga je opravljal na področju Koroške in slovenske Koroške v Avstriji.

Kdo je v teh letih uporabljal njegovo knjižnico, razen lastnikov zbirke in uporabnikov naše knjižnice, ki so gradivo lahko prebirali v čitalnici, ni zabeleženo. Največ pomembnega strokovnega dela, ki se nanaša na gradivo knjižnice, je opravil dr. Franc Kotnik sam. Na osnovi tega gradiva je objavil številne članke, razprave in prispevke predvsem z etnološko tematiko: (Dela:)



Kotnik, France. Storije. I.: Koroške narodne pripovedke in pravljice. Na Prevaljah : Družba sv. Mohorja, 1924.



Kotnik, France. Slovenske starosvetnosti: nekaj zapiskov, orisov in razprav. Ljubljana : Svet, 1943.



Kotnik, France. Pasionska igra iz Železne Kaple. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1924, 19, str. 101-108.



Kotnik, France. O svetem Štefanu, zaščitniku konj. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1928, 23, str. 250-254.



Kotnik, France. Kolacija. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1939, 34, snopič 3-4, str. 189-193.



Kotnik, France. O kultu sv. Antona Padovanskega. V: Čas, 1942, 36, str. 149-157.



Kotnik, France. O piri in ženitovanjskem kruhu. V: Etnolog, 1944, 17, str. 51-61.



Za rokopisno gradivo, redkosti in dragocenosti je dr. Franc Sušnik priskrbel kovinske omare (trezorje), ki so jih postavili v poseben prostor (sedaj Depo - varovano in pod posebnimi klimatskimi pogoji). Leta 1956 je bilo gradivo inventarizirano in knjižnica še hrani inventarno in signaturni knjigo Kotnikove knjižnice in Seznam redkosti Kotnikove knjižnice.



SEZNAM ROKOPISOV IN IZREDNIH REDKOSTI IZ ZAPUŠČINE DR. FRANCA KOTNIKA



1.Sprotuletna vijolica. Maribor 1846, drugi nekoliko

popravljen prepis pisal Mihovil Vekoslav Golob. S

posvetilom M.V. Goloba I. Razlagu.

2.Bezjak: Pesmi, rokopisni zbornik

3.Lucas Mavrer: Cerkvene pesmi, rokopisni zbornik, 391 strani

(1754)

4.Rokopisni zbornik pesmi, neznanega avtorja in

prepisovalca /Drabosnjak?/, 202 str.

5.Rokopisni zbornik cerkvenih pesmi v hrvaščini z notami.

Muka Gospona našega Jezusa Kristusa …

6.Mapa z rokopisi ljudskih pesmi – 25 kosov

7.Ehrungsbrief Über die Šmolak ½ Hube an Gregor Lagoia 19.

julija 1833

8.Mapa: 1700 – Listina Pilatove ustanove: - 1 pergamentni

kos; - 1 odtisnjen bakrorez Jesu Christi …; - 3 prepisi

listin Pilatove ustanove, 1 od 30. 4. 1699 do 1. 1. 1700;

rokopis Odkod narodi v Evropi, 15 listov; rokopis pesmi,

Sveti roženkranz, 4 listi; - razno gradivo in koncept

članka Dijaške ustanove Gašperja in akoba Pilata, 13 listov.

9.Iluminiran rokopis na pergamentu, 1 kos b.l.

10.Šuster – Drabosnjak: Prerokouvanje od Tega ebek Shustarja,

rokopisni prepis Ahaswerja iz leta 1850, prepisoval Thomas

Puhvaldar, izvod J. Dobnika iz Kostanj

11.Rokopisni priročnik ljudske medicine

12.Rokopis raznih molitvic, zapisala Marija Podgoršek iz

Draženc

13.Konvolut raznih pesmi v rokopisu Vodovnikove, 27 kosov iz

zapuščine župnika Slatinška v Vogrčah

14.Antishrista shuvllenie, rokopis slovenskega prevoda iz

leta 1767 /Žegarjev Antikrist 1767/

15.Življenje, regirenga ino smert Antikrista, rokopisni

prepis iz druge polovice 19. stoletja, po prepisu iz leta

1817

16.Igra od celega Bridkiga trpljenja našega Gospuda Jezusa

Kristusa, rokopisni prepis Krista Koširja po prepisu

Filipa Teppana iz leta 1888

17.Pesmi stare ino nove, rokopisna pesmarica, spredaj je

uvezan del Ahacljevih pesmi iz leta 1833

18.Šuster – Drabosnjak: Moliteune bukvize sa sakidanje

potriebe, rokopisni prepis Josef Raunsch, p.d. Šajovc iz

leta 1868

19.Šuster – Drabosnjak: Pasion to je popisovanje od trpljenja

Jezusa ... rokopisni prepis iz leta 1811

20.Rokopisni zbornik cerkvenih pesmi, brez naslovnega lista,

nedatiran

21.Rokopisni zbornik cerkvenih pesmi in molitev in Gierten

Shpil, priloženo je pismo Jurija Jermana, župnika v Štebnu

na Koroškem in rokopisano kratko popisovanje od hodbje

tega Plesu, 2 lista

22.Tri sil lepe Molitue per enmu umiriozhim zhloveka,

privezano k Aličevemu delu Ta majhni Katekismus … Graz

1830, verjetno tudi iz rok Jurija Jermana kakor pod 21.

23.Colomone – Shegen b.k.b.l., okoli 1800

24.Rokopis raznih molitvic, zapisala Marija Podgoršek iz

Draženc, glej št. 12

25.Komodia od Kristusovega trpljenja, prepis pasijonske igre

iz Železne Kaple, 9 – 5 str.

26.Colomone – Shegen, kakor točka 23

27.Der immer in der Welt herum wandernde Jude, nemški natisk

Ahaswerja. Nürnberg un Reutlingen b.l., 39 strani

28.Mapa z rokopisi Jurija Thomasisha , organista v Skomarju,

večinoma prepisi Vodovnikovih pesmi, 7 kosov in 1

fotokopija. 1 fotoplošča in Šuster Drabosnjak: Božična

igra

29.Colomone Shegen, kakor točka 23

30.Lublanske Novize 27. kimoviza 1797 in 4. kosaperska 1797

31.Tri prau lepe molitue per enmo zhloveku, … b.k.b.l.

32.Proglas Marije Terezije z dne 22. februarje 1751, natisk

slovenskega prevoda

33.Šuster – Drabosnjak: Sheulenje regieranje inu smart tiga

Antichrista, prepis iz leta 1814

34.Mapa z gradivom za zbrano delo Urbana Jarnika – originalni

rokopisi, prepisi in koncepti ureditve

35.Oznanilo C.k. ilirskega deželnega poglavarstva z dne 9.

Malitravna 1848, natisk nemškega in slovenskega teksta, 4

strani

36.Mir 1906, štev. 1, 4, 5 in 13 z objavo J. Maierhoferja,

Andrej Šuster – p.d. Drabosnjak in njegov A Be Ce

37.Šuster – Drabosnjak: Pasion

38.Šuster – Drabosnjak: Pasion … 1811

39.10 zvezkov in 3 listi raznih slovenskih pesmi in podobno v

rokopisu

40.Blumensprache für C.K., rokopisni zvezek o zdravilnih

rastlinah, urejen po abecednem redu

41.Kos pergamentne listine, nedatirano

42.Kratko vkup slosheni vuk, b.k.b.l., z roko vpisna letnica

1808

43.Razglas C.K. ilirskega poglavarstva z dne 16. veliciga

srpana 1849

44.Razni zapisi ljudskih pesmi, vraž in običajev, 35 kosov

45.Domači prijatelj – priloga Miru, Celovec 1897, št. 1-3, 5-

11

46.Kmečki pregovori o vremenu in letni rokopisi, izpisi in

Noviz 1844, 2 zvezka z istim rokopisom

47.Rokopis nemške pasionske igre, nepopopoln

48.Smodič Anton: Narodne pripovedke in pravljice, rokopisni

zvezek

49.Začetek sv. Ursule po ispisu v Staremtergu snaidenih

pismah, rokopisni zbornik, nedatiran, najverjetneje po

letu 1846

50.Rokopisni zvezek z zapisi pripovedk, legend in molitev

napisala verjetno Mager Antonija, p.d. Božan(e)k, Podkraj,

nedatirano

51.Narodno blago iz Cerkelj pri Kranju / ljudska medicina,

vraže in podobno/

52.13 kosov fotoposnetkov Antikrista, Tomashiza in drugih

53.Metarnikovo prerokovanje, najdeno na podstrešju pri

Šratnekarju /Janez Metarnik/, rokopis 6 listov

54.Mapa z rokopisnim gradivom Lovra Stepišnika

55.Ovoj z rokopisom članka Iz ljuske medicine I., Kotnikov

koncept

56.France Kotnik: Ljudske igre, tipkopis

57.France Kotnik: Gradivo za Koroško slovensko slovstvo

58.France Kotnik: Naši bukovniki, ljudski pesniki in pevci,

tipkopis

59.France Kotnik: Bukovniški rokopis antikrista, rokopis

60.France Kotnik: Presnec, tipkopis

61.France Kotnik: Ljudske igre, rokopisni koncepti

62.France Kotnik: Antikrist, rokopisni koncepti

63.France Kotnik: Ljudski običaji, rokopis

64.France Kotnik: Antikrist, gradivo in koncepti

65.France Kotnik: O ljudski medicini, I. rokopis, gl. št. 55

66.Rokopisni prepis Božične igre, 32 listov

67.Šuster – Drabosnjak: 7 kosov tipkanih prepisov raznih

tekstov

68.France Kotnik: Bibliografija slovenskega narodopisja,

rokopisni koncepti

69.Šuster – Drabosnjak: Božična igra, tipkopis Kuretove

priredbe

70.France Kotnik: Pastirska igra Andreja Šusterja

Drabosnjaka, rokopis

71.Šuster – Drabosnjak: Izgubljeni sin, tipkopis Kuretove

priredbe

72.France Kotnik: Die Schäferei, Vorspiel zum Kostenberger

Passionspiel, rokopisno gradivo

73.Rokopisni prepis koroške pasijonske igre

74.France Kotnik: Gradivo za životopis Šustarjev, rokopisne

beležke

75.France Kotnik: Drabosnjakov Izgubljeni sin, rokopis članka

za Etnolog 1933

76.France Kotnik: Abecedarien, rokopisno gradivo

77.France Kotnik: Das Kostenberge Passion, rokopisno gradivo

78.France Kotnik: Shusters Marienpassion, rokopisno gradivo

79.France Kotnik: Slovenske koroške pasionske igre, rokopisno

gradivo

80.France Kotnik: Šuster – Drabosnjakovi Betlehemski

pastirci, rokopisno gradivo

81.France Kotnik: Cochem, rokopisno gradivo

82.France Kotnik: Slovenske pasijonske igre na Koroškem,

rokopisno gradivo

83.France Kotnik: Pasijonska igra iz Železne Kaple, rokopisno

gradivo

84.France Kotnik: Andreas Schuster – Drabosnjak, Sein Leben

und Wirken, rokopisno gradivo

85.France Kotnik: Andreas Schuster – Drabosnjak, Sein Leben

und Wirken, disertacija, originalni rokopis

86.France Kotnik: Igra o izgubljenem sinu / prepis

Drabosnjakovega teksta/

87.Šuster – Drabosnjak: Izgubljeni sin, prepis Janeza Lipiča

iz leta 1877

88.Šuster – Drabosnjak: Slovenji Obace, rokopisni prepis

Franca Kotnika

89.Ivan Tušek: Izbrani spisi, rokopisno gradivo v prepisih

Franceta Kotnika

90.Številke ni v seznamu

91.France Kotnik: Razno narodopisno gradivo: 1 mapa, tipkopis

članka

92.Minarik: slovenske na roko pisane zdravilske bukve iz leta

1759

93.Prežihov Voranc: Kadar Zilja noj Drava nazaj potače / prva

objava v Slovencu od 5. – 9. avgusta 1930/ izrezki iz

časopisa

94.France Kotnik: rokopisi člankov:

-Nekaj spominov na Prežihovega Voranca

-O valjanju domačega sukna: a/ tipkano, b/ rokopis

-Pozabljen grob

-Anton Lesičnik

-Lehrpersonal der deutschen Schulen

-Shematismus des Bistumes Lavant, 1849; izvleček za naše kraje

-Pri Zvrhnjem Drabosnjaku za Koledar 1950

95.France Kotnik: Narodopisna bibliografija, rokopisno

gradivo, 1 kuverta

96.France Kotnik: Pregled slovenskega narodopisja in drugo,

rokopisni osnutki

97.Gradivo o slikarju P. Markoviču, fotografije, risane skice

in pismo Simona Dobernika z dne 26. 8. 1932

98.Kuverta s fotografijo Pilatov nagrobnik v Guštanju

99.Kuverta z raznimi fotoposnetki in starimi podobicami

100.1 kartotečna škatla z etnografskim, literarno

zgodovinskim gradivom

101.Razno narodopisno gradivo, 33 map, Kotnikovi zapisi

102.Razno narodopisno gradivo, 1 sveženj s Kotnikovimi in

tujimi zapisi

103.Razno narodopisno gradivo, 1 sveženj s Kotnikovimi in

tujimi zapisi

104.1 mapa s korekturnimi odtisi Kotnikovih prispevkov za

narodopisje Slovencev I.

105.1 zvezek z nalepljenimi izrezki časopisnih poročil o

Kotnikovih narodopisnih delih

106.1 sveženj narodopisnega in literarno zgodovinskega

gradiva, Kotnikovi in tuji zapisi

107.3 mape gradiva iz ljudske medicine

108.1 kartoniran zvezek Handwörterbuch der slav.

Volksglaubens, Pflanzen, slovenska imena vpisana z roko

109.1 mapa z gradivom o Šuster – Drabosnjaku

110.1 mapa z izrezki Sketove Miklove Zale z ilustracijami

Franceta Godca iz Slovenca 1942

111.1 Prothocol des Gottshaus st. Katharine am Berg ob

Bleiburg, rokopisni Zbornik, 17. in 18. stoletje

112.1 mapa korespondence o nabiranju narodnega blaga

113.1 mapa gradiva iz ljudske medicine

114.1 ovitek France Kotnik: pregled slovenskega narodopisja,

rokopisni koncept

115.1 zvezek z raznimi vložki: France Kotnik: Narodopisno

gradivo iz ptujske okolice in drugod

116.1 mapa z rokopisoma dveh Kotnikovih govorov: Ob

tridesetletnici muzejskega društva v Ptuju in O

narodopisju na zborovanju učiteljskih društev v Rogaški

Slatini 1931

117.4 notesi s Kotnikovimi narodopisnimi beležkami

118.2 izvoda tipkopisa 8. poglavje Singerjeve Koroške

cerkvene zgodovine, III. del

119.1 zvezek Ljudskih pesmi in pripovedk s podpisom Franjo

Kotnik, petošolec 1898/1899

120.18 šolskih zvezkov Franceta Kotnika iz gimnazijskih let

121.France Kotnik: Pregled slovenskega narodopisja, rokopis

članka Narodopisje Slovencev I., 99 listov

122.1 sveženj z raznim narodopisnim gradivom

123.1 sveženj z gradivom o ljudskih nošah

124.1 sveženj rokopisnega gradiva o Marku Pernhartu

125.France Kotnik: O kresnicah, rokopis članka

126. France Kotnik: Ljudska dramatika, rokopis, 54 listov

127.1 mapa z gradivom O valjalnicah sukna

128.2 mapi izrezkov iz časopisov

129.1 sveženj časopisnih izrezkov z nekrologi za Prežihovim

Vorancem

130.1 sveženj časopisov in časnikov s članki o Kotnikovi 70.

obletnici

131.Ordnund der Öffentlichen Vorlesungen, Klagenfurt 1826

132.U slavu Andrije Kači Milošiča /1860 u Beču/ in program

Slovenske besede u spomen 100 god. Slavi A. K. Milošiča

1860 u Beču

133.1 sveženj starih rokopisnih in tiskanih fragmentov

134.1 ovitek fotokopij rokopisa Jurija Vodovnika iz

škofijskega arhiva v Mariboru

135.France Kotnik: Naši bukovniki in ljudski pesniki, rokopis

članka za Narodopisje Slovencev

136.1 mapa z narodopisnim gradivom

137.1 sveženj: dopisi in gradivo za CIAP Paris

138.2 žepna kataloga iz celovške gimnazije

139.1 sveženj otroških risb z narodnimi ornamenti

140.3 narodopisne grafike Lajčija Pandurja iz guštanjske

okolice

141.1 panjska končnica iz leta 1899



S tem gradivom je KOK Ravne pridobila veliko domoznanskega gradiva, zlasti starejšega, ki je še danes pomembno za raziskovalce.

Za gradivo, ki je v Kotnikovi sobi (monografije, serijske publikacije) po potrebi poskrbi strokovno usposobljen knjigovez. Nekaj gradiva je tudi v slabem stanju, zato ga hranimo v ovojih iz brezkislinskega papirja. Zaradi pomanjkanja sredstev restavracijsko-konzervatorski posegi potekajo zelo počasi. Gradivo je obdelano v sistemu COBISS.



Rokopise in dragoceno gradivo iz Kotnikove zapuščine knjižnica postopoma shranjuje na mikrofilme, restavrira in digitalizira. Gradivo, ki še čaka na vse te postopke, je shranjeno v ovojih iz brezkislinskega papirja.

Digitalizirano gradivo iz Kotnikove zapuščine:

Drabosnjakova Komedija o izgubljenem sinu, Colomone-Shegen (Kolomonov žegen), Listina Pilatove ustanove, Metarnikovo prerokovanje, Življenje Antikrista (Žegarjev Antikrist) ...

Postopki so v teku vsako leto.

Dosegljivo je na spletni strani: www.rav.sik si



V foto albumu je zbranih 33 fotografij, ki so shranjene v posebni zbirki Fototeka in tudi digitalizirane ter dosegljive na spletni strani: www.rav.sik.si





V letu 2005 sta bibliotekarki Simona Šuler Pandev in Simona Vončina zbirko katalogizirali v sistemu COBISS. Gradivo iz spominske sobe je dosegljivo v čitalnico, rokopisno gradivo pa le pod posebnimi pogoji.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa