Prežihova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prežihova zapuščina

Ustanova: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Del Prežihove ostaline je knjižnici podaril leta 1954 njegov brat Avgust Kuhar. Gre samo za delček ostaline, saj je večina rokopisnega gradiva ostala na Preškem vrhu pri ženi Mariji Kuhar. Leta 1950 sta gradivo iz ostaline pregledala in sortirala Anton Ingolič in Vladimir Koch. Nekaj gradiva je še v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, Študijski knjižnici v Celju, Mariboru in Novem mestu.Prežihova zapuščina obsega:- Gradivo, ki je zbrano v Prežihovi sobi. V njej so zbrana njegova dela, predvsem knjižne izdaje, prevodi njegovih del v številne tuje jezike (nemščino, italijanščino, francoščino, angleščino, češčino, poljščino, hrvaščino idr.),dela o njem, dramatizacije njegovih del, scenariji za filme in televizijske drame, posnete po njegovih delih. Poleg tega so v sobi še osnutki za njegov spomenik, kipi, njegova pisalna miza s peresom, črnilnikom in očali ter posmrtna maska in odlitek njegove roke. Predstavitev Prežiha je po novi postavitvi oblikovana primernejše za otroke in mladino. Knjižno gradivo je obdelano v sistemu COBISS.- Gradivo, ki je umaknjeno v rokopise (trezorji). Gre predvsem za korespondenco, pisma in nekaj njegovih rokopisov.

Gradivo je popisano in urejeno.- Fotografsko gradivo, ki je shranjeno v posebni zbirki Fototeka in obsega 30 fotografij.Približno dvajset odstotkov gradiva je poškodovanega. Del zbirke, ki je v Depoju (rokopisi, korespondenca) in v Fototeki je shranjen v ognjevarnih trezorji, zaščiten pred vlomi in požari ter varovan v skladu s pravili stroke o varovanju dragocenega gradiva (stalna temperatura in vlažnost).Zbirka je izrednega pomena tako za lokalno okolje kot tudi na nacionalnem nivoju. Vsako leto poteka sodelovanje knjižnice z različnimi inštitucijami v okviru Vorančevih dnevov, vseskozi pa tudi sodelovanje s Koroškim pokrajinskim muzejem, ki ima v upravljanju Prežihovo bajto.

Letno si zbirko ogleda precejšnje število šolskih skupin iz vse Slovenije, ki imajo v svoj program vključen tudi ogled in vodenje po Prežihovi sobi.

Prežihovemu Vorancu, koroškemu samorastniku, socialnemu realistu in klasiku, je tudi slovenska šola dodelila posebno mesto. Mladim bralcem že od konca druge svetovne vojne približuje in razlaga njegova najboljša dela (Solzice, Samorastnike, Jamnico, Požganico, Doberdob idr.). Ob tem pa osnovnošolci berejo za Prežihovo bralno značko.Rokopisno gradivo se hrani v rokopisnem oddelku, kjer je pod posebnimi pogoji na razpolago številnim raziskovalcem, ki so se in se še bodo ukvarjali s Prežihom in njegovim delom. Rokopisno gradivo predstavlja najobsežnejši del zapuščine, saj obsega 1668 enot, od tega največ pisem.

Med korespondenco so pisma Franu Kotniku, bratoma Avgustu in Alojzu Kuharju, ženi Mariji Kuhar in ostalim sorodnikom ter številnim pisateljem, književnikom, urednikom (Vladimir Bartol, Kristina Brenkova, Ivo Andrić, Fran Saleški Finžgar, Ferdo Godina, Anton Ingolič, Ferdo Kozak ...), politikom (Stane Mikuš, Miha Marinko, Edvard Kocbek, Julij Felaher ...) in raznim inštitucijam (založbe, zadruge, državne inštitucije). Zanimivo je pismo Voranca iz taborišča Mauthausen svoji družini. Objavljeno je v digitalni obliki na spletni strani www.rav.sik.si. V zadnjem času so bili odkupljeni tudi trije rokopisi kratke proze: Iz našega življenja, Od Mokronoga do Pijane gore in Zadnji Volodej.Korespondenco je kar nekaj let po pridobitvi (v osemdesetih letih) uredila in popisala knjižničarka Darja Molnar.

Kasneje se popisi niso natančneje urejali ali spreminjali do leta 2010, ko je bibliotekarka Simona Šuler Pandev na novo uredila in popisala vso gradivo, vključno z gradivom, ki še ni bilo vključeno v popis.

V šestdesetih letih sta zbirko preštudirala in pregledala Drago Druškovič in Jože Koruza, ki sta uredila 12 Prežihovih Zbranih del. S Prežihovo zapuščino sta se srečevala tudi Marja Boršnik (Prežihov zbornik, 1957) in profesor Tone Sušnik, ki je leta 1983 uredil Prežihov album.Literatura:Prežihov, Voranc. Zbrano delo. 1. V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1962.Mrdavšič, Janez.[Kronika Koroške osrednje knjižnice]. [Ravne na Koroškem : Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika], [199?].(interno gradivo)

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa