Stari zvočni posnetki (1909-1955)

NUK, Glasbena zbirka

Stari zvočni posnetki (1909-1955)

Ustanova: NUK, Glasbena zbirka

Zbirka starih zvočnih posnetkov (1909-1955) zajema zvočne zapise slovenske in tuje glasbe iz obdobja pred razmahom množične produkcije gramofonskih plošč pri nas. Gre za zvočne zapise ljudske in umetne glasbe iz prve polovice 20. stoletja na krhkih in lomljivih gramofonskih ploščah iz materiala šelak. Po letu 1950 se je produkcija gramofonskih plošč razširila tudi na naših tleh, poleg tega pa je šelak zamenjala veliko bolj obstojna in trdoživa vinilna plošča. Zato so plošče pred letom 1950 toliko bolj redke in dragocene - še posebej tiste s slovensko glasbo ali slovenskimi izvajalci. Zbirka je dragocen vir za študij glasbene preteklosti, saj razkriva izvajalske, recepcijske in slogovne poteze časa, ter nudi podlago za raziskavo zgodovinskega, kulturološkega in založniškega pomena ter vloge slovenske glasbe za diskografsko produkcijo - sprva tujo, kasneje pa tudi domačo.Zbirka je v večini nastala in se dopolnjevala z darovi izseljenskih Slovencev, manjši del gradiva pa je knjižnica tudi nakupila. V njej prevladujejo posnetki slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku, večinoma srečamo pevske soliste ali manjše zbore oziroma vokalne ansamble. Med njimi velja izpostaviti posnetke pevke in gledališke igralke Avguste Danilove, ki je leta 1918 v New Yorku snemala za Columbia Records, kasneje pa tudi za založbo Victor Talking Machine, in slovenski pevki Josephine Lausche in Mary Udovic, ki sta ameriško občinstvo očarali s popularnimi slovenskimi ljudskimi pesmimi. Zelo uspešne in priljubljene v tistem času so bile zasedbe »šramel« tria ali kvarteta (»ansambel ljudske zabavne in plesne glasbe z menjajočo se zasedbo – dve violini, harmonika ali klavir in klarinet ali kitara, značilen za avstrijske gostinske lokale in vrtove v drugi polovici 19. stoletja«). S Hoyer triom - kasneje pa predvsem s Frankom Yankovicem - si je pot v svet utrla tudi polka. Nekaj plošč teh avtorjev najdemo tudi v naši zbirki. V prvih desetletjih po prihodu gramofona slovensko ozemlje še ni imelo svojega producenta oziroma založnika, zato so posnetki slovenskih avtorjev, ki so jih v tistem času posnele tuje založbe, toliko bolj dragoceni. Zaradi problematičnosti snemanja in predvajanja instrumentalne glasbe v tistem času, najdemo le malo posnetkov orkestrov in manjših instrumentalnih zasedb. Zato je potrebno posebej izpostaviti dragocen posnetek vojaške Godbe Dravske divizije s skladbo Viktorja Parme Pozdrav Gorenjski, ki je nastal predvidoma okoli leta 1920. Prav tako velja za pravo redkost posnetek Kmečke godbe Ljubljana, ki je po vojni snemala za domačo založbo Jugoton. Tujo glasbo na ploščah zbirke zastopajo v tistem časi znani – večinoma operni – pevci, npr. Richard Tauber, Ruffo Titta, Ksenija Rogovska, pa tudi ciganska zasedba J. Guleska. Orkestralne glasbe skorajda ni – izjema so plošče z Vivaldijevimi Štirimi letnimi časi.Zbirka šteje 86 plošč, v njej so pretežno zastopane tuje založbe (Columbia, Victor Talking Machine, njena podružnica iz Južne Amerike RCA Victor, His Master's Voice, ki je danes dobro znana pod imenom HMV, Edison Bell Radio, nemške Odeon, Homocord in Polydor, francoska Pathe, italijanska Cetra), od slovenskih najdemo založbi Elektra in Elektroton, od jugoslovanskih pa založbi Edison Bell Penkala, ki je nastala kot podružnica založbe Edison Bell Radio, ter Jugoton. Glasbena zbirka hrani tudi zanimiv prodajni katalog plošč v tistem času največjega distributerja gramofonskih plošč pri nas A. Rasbergerja, ki je vsako prodano ploščo opremil tudi z znamko s svojim imenom. V zbirki starih zvočnih posnetkov najdemo dve plošči, ki sta opremljeni z njegovim emblemom.Gradivo v zbirko povezuje datum izida plošč. Čeprav je okvirna letnica, ki zamejuje izbor, leto 1955, je v zbirki tudi nekaj plošč, domnevno kasnejšega datuma. Razlog za uvrstitev v zbirko je njihova raritetnost, saj gre za plošče izseljencev, ki so izšle v samozaložbi: take so plošče Pevskega zbora Gallus, ki so izšle v Buenos Airesu, domnevno okoli l. 1955. V zbirko so uvrščene tudi plošče skupine Vasovalci, ki se je izoblikovala iz omenjenega moškega zbora in je za založbo RCA Victor konec 50. in v začetku 60. let posnela nekaj plošč. Kot raritetni posnetki so bile vse omenjene plošče očiščene in digitalizirane v okviru projekta digitalizacije starih gramofonskih plošč, ki ga je izvedla GZ NUK v letih 1998/99.Zaradi neizvedljivosti predvajanja s klasičnimi gramofoni in lomljivosti materiala, iz katerega so gramofonske plošče narejenene, gradivo iz zbirke ni funkcionalno uporabno. Zato je NUK leta 1999 s pomočjo sredstev OSI izvedel restavracijo in digitalizacijo 44 plošč, kar predstavlja 51 % gradiva zbirke. Digitalizirani posnetki so v očiščeni verziji dosegljivi prek spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/digitalizacija/posnetki/index.asp.Digitalizirane plošče so bile primerno obdelane in katalogizirane, tako da so dosegljive raziskovalcem in uporabnikom prek bibliografskega sistema Cobiss. Digitalizirano gradivo je bilo tudi očiščeno, vso gradivo pa je primerno hranjeno v ustreznih škatlah iz trde lepenke in v primernem ovojnem papirju v skladišču GZ NUK.Zbirka predstavlja bogat primarni vir informacij raziskovalcem, saj omogoča neposredno izkustvo ne le slovenske, temveč tudi tuje glasbene produkcije. Iz nje lahko razberemo recepcijske in izvajalske poteze ljudske in umetne glasbe zgodnjih let 20. stoletja, kar je bilo do sedaj mogoče le rekonstruirati na podlagi sekundarnih virov. Omogoča vpogled v mehanizme domače in tuje snemalne dejavnosti in vabi k razmišljanju o estetski percepciji posameznih narodov v začetku 20. stoletja, o medkulturnem dialogu in odkrivanju eksotičnih glasbenih tradicij ter o tehnološkem napredku, ki je dragocen del kulturne dediščine mnogih narodov iztrgal pozabi.Viri in literatura:

Dokumentacija projekta digitalizacije starih zvočnih posnetkov GZ NUK. Stari zvočni posnetki [online]. [Citirano 21.4.2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Kunej, D. Fonograf je dospel!: prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, 2008.

Kremžar, M. Časi tesnobe in upanja. Ljubljana: Družina, 2008.

Seznam slovenskih, hrvatskih, srbskih in internacijonalnih gramofonskih plošč. Ljubljana: samozaložba, 1930.

Drugi dodatek k seznamu gramofonskih plošč. Ljubljana: Gramofon A. Rasberger, 1930.

Encyclopedic Discography of Victor Recordings [online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: < http://victor.library.ucsb.edu/>.

Grove Music Online [online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

British library [Online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Library of Congress [Online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Nacionalna I sveučilišna knjižnica [Online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: .

IASA [Online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.iasa-web.org/.

Gesla Columbia Records, Victor Talking Machine Company, His Masters Voice, RCA Victor [Online]. [Citirano 21. 4. 2009]. Dostopno na spletnem naslovu: ,

,

,

.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa