Knjižnica Kartuzije Pleterje

Kartuzija Pleterje

Knjižnica Kartuzije Pleterje

Ustanova: Kartuzija Pleterje

Samostan v Pleterjah se ponaša s čudovito knjižnico, ki hrani staro knjižnico kartuzije v Nancyju in gradivo, pridobljeno po ponovni poselitvi kartuzije. Knjižnica se nahaja v območju klavzure in ni javno dostopna. Zasnovana je zelo impozantno in ima čudovito opremo. Ko vstopimo vanjo, nas preseneti s svojim vedrim vtisom neskončne zlate svetlobe in čudovitimi policami, ki obvladujejo prostor. Prislonjene so na vse stene od tal do stropa in tudi po sredini prostora ter med okni in nad njimi, celo nad vrati. Vsak kos opreme je skrbno izdelan do najmanjše podrobnosti, premišljeno je izkoriščen vsak kotiček v prostorni sobani. Po sredini prostora so razporejeni bralni pulti, razdeljeni z dvostranskimi policami. Ob steni sloni lesena stopničasta knjižničarska lestev na kolesih, z njeno pomočjo lahko dosežemo tudi knjige na najvišji polici. Oznake strokovnih skupin na velikih tablicah na zgornjem delu polic nas poučijo, kakšno gradivo se nahaja v vsakem od stolpov. Lesena kataložna omarica s kataložnimi listki samo še utrdi vtis urejenosti knjižnice.

Opis fonda

Knjižnico še vedno dopolnjujejo, zato je novo gradivo postavljeno skupaj s starim, tako da novejše knjige z bleščečo sodobno opremo nevsiljivo sobivajo s potemnelimi starejšimi vezavami. V knjižnici hranijo približno 20.000 enot gradiva, od tega približno 5.000 enot z letnico izida pred letom 1800. Zastopana so vsa področja teologije, glavnina fonda je predvsem v francoskem, latinskem in nemškem jeziku, pri novejšem gradivu pa so zastopani tudi drugi sodobni jeziki. V posebnem skladišču hranijo še neugotovljeno količino starejše, predvsem nemške periodike, ki pa je nekompletna in neurejena.

Postavitev fonda

Zastopana so vsa področja teologije. Gradivo je razdeljeno na 15 strokovnih skupin po interni klasifikaciji:

I. Scriptura sacra; II. Monastica; III. Patrologia; IV. Liturgia; V. Theologia; VI. Christologia; VII. Concilia; VIII. Ascetica; IX. Historia; X. Philosophia; XI. Biographia; XII. Hagiographia; XIII. Ars sacra; XIV. Repertoria; XV. Mariologia.

Knjige so postavljene po formatih znotraj strokovnih skupin in so označene s signaturo, ki določa strokovno skupino, format in zaporedno številko knjige na polici. V spodnjem delu so zloženi večji formati, zgoraj manjši, v sredini se na obeh straneh polic na čitalniških pultih nahaja pogosteje uporabljano gradivo. Knjižnico redno dopolnjujejo z novim gradivom in ji namenjajo veliko skrb. Priročna knjižnica vsebuje približno 3.500 enot in je postavljena v drugem prostoru. Inkunabule hranijo posebej v trezorju. V času, ko je v Narodni in univerzitetni knjižnici deloval listkovni centralni katalog, je pleterska knjižnica redno posredovala podatke o novih pridobitvah tujega gradiva in na ta način omogočala sodelovanje v medknjižnični izposoji.

Katalogi

Inventarna knjiga je v knjižni obliki in jo redno dopolnjujejo z novostmi.

Abecedni imenski katalog v listkovni obliki redno dopolnjujejo z novimi vpisi.

Predmetni katalog je razdeljen po skupinah, ki so bolj podrobne od strokovnih skupin za postavitev fonda.

Možnosti uporabe

Knjižnica kartuzijanskega reda je urejena kot muzejska knjižnica, dopolnjujejo jo z novim gradivom. Dostopna je članom samostanske družine in po dogovoru raziskovalcem. Možen je ogled multimedijske predstavitve samostana.Viri:

HOLLENSTEIN, Janez. Zgovorna tišina. Pleterje: Kartuzija, 1986.

PIVEC - STELĖ, Melita. Srednjeveške knjižnice v Sloveniji. Knjižnica, 1971, let. 15, št. 3/4, str. 87–97.

SMREKAR, Andrej. Kartuzija Pleterje. Pleterje: Kartuzija, 1982.

ZADNIKAR, Marijan. Pleterje. Maribor: Obzorja, 1976.

BAHOR, Stanislav. Samostanske knjižnice na Dolenjskem. Kartuzijani in kartuzija Pleterje. Rast, 2005, letn. 16, št. 2, str. 249-272.

BAHOR, Stanislav. Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Tuma, 2009.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa