Knjižnica Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega Piran

Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega

Knjižnica Minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega Piran

Ustanova: Minoritski samostan sv. Frančiška Asiškega

Historična knjižnica minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega je namernjena članom samostanske skupnosti, po dogovoru pa je dostopna tudi zainteresiranim raziskovalcem in znanstvenikom.Opis fonda

Bolj natančen pregled nad fondom bo mogoč šele po dokončani katalogizaciji in vsebinski obdelavi gradiva, kajti strokovno obdelana je samo polovica gradiva. Že sedaj pa je jasno, da gre za dragoceno gradivo iz obdobja med 16. in 19 stoletjem, knjižnica pa premore celo nekaj inkunabul, med njimi Johannes Duns Scotus.: Sententiarum, 1490; Johannes Chrysostomus: (Homiliae) Due in secundo volumine continentur, (1503); Johannes Chrysostomus : (Opera) Opuscula, 1503; Robertus Carazolus de Licio (Roberto Caracciolo de Lecce): Sermones Roberti de sanctis, 1490.

Večina gradiva je iz 18. in 19. stoletja. Bogata je zbirka več kot sto miniaturnih knjižnih izdaj, med njimi je najstarejša Confessionale di s. Antonio iz leta 1565 ter delo Jeremiasa Drexelsa Nicetas seu truphata incontinentia iz leta 1628. Kot posebno zanimivost omenimo priročnik za inkvizitorje Directorium inquisitorum iz leta 1587. V piranskem minoritskem samostanu je bil namreč nekaj časa sedež inkvizicijske komisije. Poleg knjig hranijo tudi precej rokopisnega gradiva, med drugim tudi rokopis iz leta 1535 ter zbirko notnega gradiva.

Večji del gradiva je v italijanskem in latinskem jeziku, preostalo pa v nemškem, slovenskem, hrvaškem in drugih sodobnih jezikih. Po vsebini prevladuje teološko gradivo, zastopana pa so tudi druga področja humanistike.Postavitev fonda

Gradivo je razdeljeno na naslednjih trinajst skupin: filozofija, verstvo, družbene vede, matematika, medicina, tehnika, umetnost in glasba, jezikoslovje, literarne vede, leposlovje, geografija, cerkvena glasba in cerkveno pravo. V celoti je postavljeno okrog 5.000 enot gradiva. Več kot polovica fonda je že računalniško obdelanega. Gradivo je postavljeno po strokovnih skupinah, prevzetih iz UDK tablic, znotraj skupin pa po formatih.Katalogi

Nedokončan katalog za obdelano gradivo v računalniški obliki. Drugih evidenc o gradivu ni.Možnosti uporabe: Možen je ogled knjižnice po predhodnem dogovoru z upraviteljem. V študijske namene je možna uporaba gradiva v prostorih knjižnice.Viri in prikazi o zgodovini knjižnice:

ŠAMPERL, Janez. Prispevki za samostansko kroniko samostana sv. Frančiška v Piranu. Ljubljana : Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 1995.

ŠAMPERL, Janez. Novi prispevki za samostansko kroniko samostana sv. Frančiška v Piranu. Ljubljana : Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 1998.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa