Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
53.100 (ocena)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
razglednice, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Inventarna knjiga

Delež inventariziranega gradiva: 100%

Inventarna knjiga:

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa