Maistrova knjižnica

Univerzitetna knjižnica Maribor
Zbiratelj:
Rudolf Maister
Čas nastanka:
Zbirka je začela nastajati v 90. letih 19. stoletja.
Število enot:
5.945
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna ulica 10
2000 Maribor

Jeziki, zastopani v zbirki

slovenski

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa