Razglednice slovenskih in jugoslovanskih krajev (od konca 19. st.-)

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
53.100 (ocena)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
razglednice, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Oseba/ustanova, ki hrani zbirko

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

http://www.nuk.uni-lj.si

Delovni čas ustanove

Pon.-pet.: od 9. do 20. ure; sob.: od 9. do 14. ure

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa