Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1963
Število enot:
okoli 25.000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Oseba/ustanova, ki hrani zbirko

Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
info@nuk.uni-lj.si
http://www.nuk.uni-lj.si

Delovni čas ustanove

pon.-pet.: od 8. do 20. ure; sob.: od 9. do 14. ure; poleti je čas odprtosti krajši; Zbirka EU, vladnih, nevladnih in uradnih publikacij ter posebnega knjižničnega gradiva je odprta vsak dan med 9. in 14. ure, ob sredah do 18. ure ter vsako prvo soboto v mesecu.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa