Neslovenski učbeniki za osnovne šole

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1963
Število enot:
okoli 25.000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Zbirka se je oblikovala

1963

Glavnina zbirke je nastala

1974-1991

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa