Knjižnica Cistercijanske opatije Stična

Cistercijanska opatija Stična
Zbiratelj:
Cistercijanska opatija Stična
Čas nastanka:
1898
Število enot:
približno 30.000 knjig
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Cistercijanska opatija Stična
Stična 17
1295 Ivančna Gorica

Zbirka se je oblikovala

1898

Glavnina zbirke je nastala

po letu 1900

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa