Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Licejska knjižnica in njene naslednice
Čas nastanka:
1774
Število enot:
skoraj 200 naslovov, okoli 1000 vezanih letnikov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika

Avtor

Naslov

Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain

Kraj nastanka

Ljubljana

Založnik

Kranjska družba za kmetijstvo in koristne umetnosti (Gesellschaft für Ackerbau und nützliche Künste)

Leto nastanka

1775, 1776

Število strani

približno 630 v vsakem letniku

Format

mala osmerka (oktav)

Znanstveno področje

3 DRUŽBENE VEDE

Pisna podlaga

slabo ohranjen papir

Opis

Konec decembra 1774 je Družba za kmetijstvo in koristne umetnosti natisnila letak s sporočilom, da bo z novim letom 1775 pričel izhajati Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain, tednik majhnega formata (9,5 cm x 16 cm). List je prinašal razprave, ki se tičejo kmetijstva in poljedelstva oziroma »uporabnih umetnosti«, poleg tega pa je objavljal tudi prispevke, povzete po drugih učenih časopisih, bodisi v celoti ali le njihove izvlečke, in novice iz različnih ekonomskih zbirk, ki so sicer tudi že bile natisnjene, a na Kranjskem še neznane. Poleg tega je Wochentliches Kundschaftsblatt v prvem letu svojega izhajanja objavljal uradne edikte in slovesne cesarske razglase, sodbe o kriminalnih zadevah in tiralice za pobeglimi kaznjenci, poročila o družbi, sestavke in vprašanja, namenjene splošni koristi in napisane v spodobnem jeziku, proti plačilu oglasne takse pa je na svojih straneh tiskal tudi podatke o dražbah in javnih prodajah ter oglase o tem, kdo išče posle. Časopis je obveščal bralce o ljubljanskih tržnih cenah in teži kruha, pisal je o stanovskih in duhovniških napredovanjih in drugih beneficijih, obenem pa ažurno obveščal, kateri ugledni tujci se zadržujejo v mestu, ter objavljal sezname umrlih v Ljubljani in v njenih predmestjih.

Tednik Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain so tiskali v Egrovi tiskarni, tedaj edini v mestu. Celoletna naročnina na tednik je v Ljubljani znašala 2 goldinarja 30 krajcarjev, za posamično številko lista pa je bilo potrebno odšteti 5 krajcarjev. V soboto, 7. januarja 1775, je izpod Egrove preše prišla prva številka Wochentliches Kundschaftsblatta. Posamezna številka malega formata je bila tiskana na osmih listih, torej je vsebovala 16 strani.

Ime urednika lista smo zaman pričakovali že v prednaročniški notici iz leta 1774, ravno tako o uredniku molči tudi prva ter za njo vse ostale številke. Na podlagi drugih virov smemo zaključiti, da kot urednik prideta v poštev le nadarjeni naravoslovec Baltazar Hacquet (1739/40-1815) ali profesor fizike na jezuitskem kolegiju v Ljubljani Gregor Schöttl (1732-1777).Vsebina prvega letnika Kundschaftsblata je na las odgovarjala točkam, ki jih je prineslo že omenjeno prednaročniško naznanilo decembra 1774. Časopisne strani – tisk je bil enokolonski – so polnili suhoparni dekreti, odločbe, razglasi, ki naj bi bili poznani vsakomur, pa cene žita, seznami umrlih v prestolnici in poročila o slavnih glavah, ki so se na svoji poti ustavile v mestu ali se vsaj zadrževale na Kranjskem. Prvih nekaj strani, ponavadi osem, kar je predstavljalo polovico posamezne številke, je bilo v prvem letniku skorajda brez izjeme namenjeno gospodarskim stvarem. V drugi letnik je Kundschaftsblatt zato stopil z novo zunanjo in vsebinsko podobo. Format lista je sicer ostal nespremenjen, tudi posamezna številka drugega letnika je bila natisnjena na 16 straneh, vendar pa so prostor v tedniku pridobili tako, da so zmanjšali velikost črk. Malenkostno se je spremenila tudi glava lista, v kateri se je odslej pojavljal naslov Des wöchentlichen Kundschaftsblattes im Herzogthume Krain. Vsebina je postala mnogo zanimivejša. Namesto prejšnje rubrike o gospodarskih stvareh je urednik uvedel dve novi rubriki. Prva z naslovom »Feldwirthschaft« ali »Landwirtschaft« je še vedno obravnavala kmetijska vprašanja, druga z naslovom »Oekonomie« pa je prinašala prispevke z vseh področij gospodarstva, ne le kmetijstva, obravnavala je tudi teoretična vprašanja o ekonomiji ter seznanjala bralce z ekonomsko doktrino tedanje dobe, s fiziokratizmom. Bralce je moralo posebej razveseliti tudi dejstvo, da je Kundschaftsblatt začel na več straneh v vsaki posamezni številki objavljati pregled političnih dogodkov doma in po svetu. Novice z Dunaja, Moskve, Španije, Francije, Portugalske, Švedske in iz drugih dežel je urednik povzemal po tujih listih. Za časnikom Wochentliche Ordinari-Laybacher Zeitungen je tako Kundschaftsblatt postal tudi poročevalec s političnega polja. Vsebino so popestrili še članki humoristične vsebine in zabavno-poučni sestavki.

A vseeno je bilo zanimanje za edini ljubljanski list v sedemdesetih letih 18. stoletja kljub vsemu premajhno. Najprej so se pojavili neredni plačniki, abonenti, ki so »pozabili« poravnati svoje dolgove. Dolgovi na eni strani ter pomanjkanje sodelavcev na drugi strani so botrovali dejstvu, da je 28. decembra 1776 izšla zadnja, 52. številka Kundschaftsblatta.Literatura:

ŽIGON, Tanja, Wochentliches Kundschaftsblatt – Das erste Wöchentliche Blatt in Ljubljana (1775–1776). Zagreber Germanistische Beiträge 12 (2003), str. 231–232.

ŽIGON, Tanja: Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain (1775–1776). Balthasar Hacquet als Journalist. In: Hacquetia (Miscellanea Hacquet. International Conference on the Life and Work of Balthasar Hacquet), let. 2 (2003), št. 2, str. S. 55–64.Jeziki

nemški

Pisave in črkopisi

gotica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa