Biblioteca Besenghi

Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola
Zbiratelj:
Giuseppe Pasquale Besenghi degli Ughi
Čas nastanka:
19. stoletje
Število enot:
2986
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola - Comunita' Autogestita della Nazionalita' italiana di Isola
Manziolijev trg 5
6310 Izola/Isola

Slika


Avtor

Coronelli, Vincenzo Maria

Naslov

Isolario dell'Atlante veneto

Kraj nastanka

Benetke

Založnik

Coronelli, Vincenzo Maria

Leto nastanka

1696

Število strani

[4], 312, [9]; [5], 174, [4]

Format

50 cm x 37 cm x 9 cm

Znanstveno področje

9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA

Pisna podlaga

ročno izdelan papir

Opis

Vincenzo Maria Coronelli (Benetke, 16. 8. 1650 – Benetke, 9. 12. 1718), italijanski kartograf, kozmograf in enciklopedist, je izdal prvo enciklopedijo urejeno po abecednem vrstnem redu z naslovom Biblioteca Universale Sacro-Profana. Svetovno znani so njegovi glubusi, predvsem tista, ki ju je naredil za francoskega kralja Ludvika XIV. Globusa, narejena med leti 1681 in 1683 merita v premeru 382 cm in tehtata vsak približno 2 toni.Coronelli se je zavzemal za to, da bi bile informacije dosegljive najširšemu krogu uporabnikov, zato so jih podajali v obliki atlasov, ki z različnimi znanji strnjeno prikažejo podobo sveta. Postali so stalnica v knjižnih zbirkah premožnih družin. Ob koncu 17. stoletja so »isolariji« počasi prenehali izhajati zaradi spremenjenih okoliščin in razvoja kartografije.L' Isolario dell'Atlante veneto (1696) je monumentalna knjiga z več kot 300 zemljevidi in vedutami z otoki in je del tridelne publikacije Atlante veneto. Z novimi znanji ni toliko prispeval k razvoju tedanje kartografije, kolikor je publikacija, s svojim izgledom, želela slaviti velikost in mogočnost Beneške Republike. Gre za izjemen tiskarski podvig in predstavlja enega od zadnjih tovrstnih »isolarijev«. »Isolario« je italijanski izraz, ki pomeni opis otokov in je v tistih časih predstavljal nekakšen vodnik po otokih.L' Isolario dell'Atlante veneto, ki ga hrani Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria zajema zemljevide večinoma Jadranskega morja z otoki oz. področja, ki ga je obvladovala Beneška Republika. Zemljepisne karte Istre in Kvarnerskih otokov imajo tudi velik zgodovinski pomen, saj predstavljajo pomemben zgodovinski vir za raziskavo Istre in Jadranskega morja.Knjiga je tiskana na ročno izdelanem papirju in ima dva dela z ločeno paginacijo zvezana v enem volumnu. Leta 1994 je bila restavrirana v restavratorski delavnici Arhiva Slovenije pod vodstvom mag. Jedrt Vodopivec. Pred restavratorskim posegom je bila knjiga že popravljena, raztrganine so bile polepljene z modrim papirjem in tudi vezava v polusnje ni več originalna, volumen je bil vsaj dvakrat delno prevezan. Po restavratorskem posegu je Isolario vložen v zaščitno mapo iz trdne lepenke, pokrite s platnom in z ročno izdelanim marmoriranim papirjem.Za več o restavratorskem posegu glej:

Zapis in podoba: [ohranjanje, obnavljanje, oživljanje : razstav Arhiva Republike Slovenije ob 40-letnici osrednje slovenske konservatorsko-restavratorske delavnice za papir in pergament]. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1996.

Jeziki

italijanski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa