Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
dr. Franc Kotnik
Čas nastanka:
okoli 1920
Število enot:
cca. 2823 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika


Avtor

Andrej Šuster - Drabósnjak

Naslov

Komedija o izgubljenem sinu

Kraj nastanka

Kostanje nad Vrbskim jezerom

Založnik

Andrej Šuster - Drabósnjak

Leto nastanka

začetek 19. stoletja

Število strani

148 str.

Format

20 x 26 cm

Znanstveno področje

8 JEZIKI. JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST

Pisna podlaga

papir

Opis

Znani narodopisec dr. Franc Kotnik (1882-1955) je širši javnosti odkril Andreja Šusterja-Drabósnjaka (1786-1825), bukovnika iz Kostanj nad Vrbskim jezerom.

V njegovih delih in tudi v Komediji o izgubljenem sinu je prisotna svetopisemska snov. Gre za ljudsko nabožno igro, ki so jo igrali v slovenskih ljudskih gledališčih na Koroškem.Viri:Kotnik, France. Andrej Schuster-Drabósnjak: disertacija. [S.l.] : samozaložba, 1907.Kotnik, France. Naši bukovniki, ljudski pesniki in pevci. V: Narodopisje Slovencev II. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952, str. 92-94.Enciklopedija Slovenije. 13: Š-T. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999, str. 167.Jeziki

slovenski

Pisave in črkopisi

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa