Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
dr. Franc Kotnik
Čas nastanka:
okoli 1920
Število enot:
cca. 2823 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika


Avtor

Pilatova ustanova

Naslov

Listina Pilatove ustanove

Kraj nastanka

Klagenfurt

Založnik

Pilatova ustanova

Leto nastanka

1700

Število strani

7 str.

Format

38 x 34 cm

Znanstveno področje

3 DRUŽBENE VEDE

Pisna podlaga

papir

Opis

PILATOVA LISTINA – ustanovna listina dijaške ustanove Gašperja in Jakoba Pilata

Rokopisna listina, ki obsega sedem strani. Zapisana je v latinskem jeziku, na koncu s podpisom Gašperja Pilata in Feliksa Coroninija, rektorja jezuitskega kolegija v Celovcu.

Pilat Gašper se je rodil 1644 leta v Vrhpolju pri Vipavi. O njegovem življenju je malo zanega. Leta 1672 je bil vikar v Dobrli vesi, od junija 1678 do svoje smrti 28. julija 1706 pa generalni vikar v Podjunski dolini in župnik na Prevaljah. Ker je bil Gašper Pilat nekakšen utemeljitelj guštanjske župnije, je pokopan v grobu cerkve sv. Egidija na današnjih Ravnah na Koroškem. Gašper je bil velik dobrotnik slovenskega dijaštva. V guštanjski šolski kroniki je zabeleženo, da je leta 1700 šolstvo v Guštanju ponovno zaživelo. K vzponu šolstva je veliko pripomogla prav Pilatova usanova. Pilat je namreč s takratnimi cerkvenimi dostojanstveniki iz Celovca in dobrleveškega samostana ustanovil denarni sklad, ki je štipendiral dijake in sklad za vzdrževanje beneficiata (cerkvene službe) v Guštanju. Sedež beneficiata je bil v bližini današnje farne cerkve sv. Egidija. Beneficiat je moral na osnovi Pilatove ustanove poleg cerkvenih opravil še poučevati guštanjske otroke.

Prva ustanovna listina Pilatove ustanove je bila napisana 1. januarja 1700 v župnišču pri Devici Mariji na Jezeru. Obstajali so štirje enaki izvodi. Prvi za celovški kolegij, drugi za župnijski arhiv v Vipavi, tretji za župnijski arhiv v Guštanju, četrtega pa je ustanovitelj obdržal zase. Štipendijo je ustanovil v čast Jezusu, Mariji in sv. Jožefu in v zahvalo dobrotnikom, ki so ga v času študija podpirali ter za pomoč dijakom. V ta namen je ustanovil t. i. »večno ustanovo« za tri dijake v nadvojvodskem jezuitskem kolegiju v Celovcu. V listini je bilo določeno, da gojence v seminar sprejema in izključuje rektor jezuitskega kolegija pod določenimi pogoji, ki so v listini natančno opredeljeni. Eno izmed določil je bilo tudi, da kdor uživa Pilatovo ustanovo, se ne zaveže že ob vstopu, da bi moral postati duhovnik.

Gašper Pilat je v svoji oporoki z dne 5. marca 1706 določil še 1200 goldinarjev glavnice za gojenca iz Vipave v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Tudi Gašperjev brat Jakob Pilat, rojen 22. julija 1614 v Vrhpolju, župnik v Limbušu do svoje smrti 2. februarja 1699, je v oporoki zapustil 800 goldinarjev za dijaško ustanovo.

Viri:Pristavnik, Alojz. Pregled zgodovine osnovnega šolstva na Ravnah na Koroškem. Ravne na Koroškem : OŠ Prežihovega Voranca, 1997.Kotnik, France. Brata Gašper in Jakob Pilat-dobrotnika našega dijaštva. V: Čas, 1942, 36, str. 40-45.Kotnik, France. Gašpar Pilat. V: Koledar Mohorjeve družbe. Celje, 1948, str.156-157.

Jeziki

latinski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa