Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
dr. Franc Kotnik
Čas nastanka:
okoli 1920
Število enot:
cca. 2823 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika


Avtor

Žegar Matija

Naslov

Žegarjev Antikrist

Kraj nastanka

Podgorje pri Št. Jakobu in Hodišah

Založnik

Žegar Matija

Leto nastanka

1767

Število strani

cca 380 str.

Format

25 cm

Znanstveno področje

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

Pisna podlaga

papir

Opis

Kmet in bukovnik Matija Žegar iz okolice Vrbskega jezera je pomemben za slovensko slovstvo zaradi prevoda Antikrista. Gre za prevod obsežne knjige p. Dionizija Lützelburškega, kapucinarja renske provincije. Je obsežen rokopis v foliju, ki je tudi ilustriran. Našel ga je župnik Singer leta 1902 v Logi vasi. Iz samega naslova rokopisa izvemo, da je narejen po prvi izdaji iz leta 1682. Dr. Franc Kotnik je v Zborniku zimske pomoči iz leta 1944 zapisal: "85 let po tem, ko je izšel izvirnik, ga je po slabi modrosti preobrnil v slovenski jezik - pa ne celotno besedilo, ampak samo "po tem večem" Matija Žegar zavolj svojih dobrih prijateljev." Ta najstarejši, izvirni prevod Antikrista je pisan v rožanskem narečju in nosi naslov: "Antichrsta Shivllenie ali Leben Antechrista. V rokopisu so zapisanja prerokovanja in praznoverne molitve, zato besedila niso nikoli tiskali.Viri:Kotnik, France: Bukovniški rokopisi Antikrista. V: Zbornik zimske pomoči, 1944, str. 415-424.Kotnik France. Bukovniki. V: Koroški zbornik. Ljubljana : Državna založba, 1946, str. 314.Kotnik, France. Naši bukovniki, ljudski pesniki in pevci. V: Narodopisje slovencev II. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952, str. 89-92.Ogris, Alfred. Wohwe stammte der Kärnten "bukovnik" Matthias Schegar. V: Carinthia I, 1998, št. 188, str. 445-463.

Jeziki

slovenski

Pisave in črkopisi

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa