Kotnikova zapuščina

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Zbiratelj:
dr. Franc Kotnik
Čas nastanka:
okoli 1920
Število enot:
cca. 2823 enot
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
rokopisi, starejši od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Slika


Avtor

neznan

Naslov

Kolomonov žegen

Kraj nastanka

Koroška

Založnik

s. l. : s. n.

Leto nastanka

ok. 1800

Število strani

283

Format

13 cm

Znanstveno področje

3 DRUŽBENE VEDE

Pisna podlaga

papir

Opis

Slovenski protestantski teksti so se širili in prepisovali od zatona protestantskega tiska do 18. stoletja. V teh prepisih je bil ohranjen knjižni jezik slovenskih protestantov. Taki prepisi so romali s Koroške tudi na Gorenjsko. Napisani so v raznih različicah slovenščine. Bolj so imeli stik s staro protestantsko slovensko knjigo, bolj so se držali Bohoričevega pravopisa.

Iz takih posameznih listov in odstavkov, ki so v prepisih krožili med prebivalstvom in so jih bukovniki prepisovali, sta nastali dve praznoverni knjigi: Kolomonov žegen in Duhovna bramba. Prvi Kolomonov žegen je bil tiskan okoli 1740, poznejši pa je konkretni izvod, ki ga hrani naša knjižnica.

Kolomonov žegen je bil namenjen vojakom, in sicer naj bi jih varoval pred smrtjo. Gre za knjižico s čarodejnimi besedili, molitvami, uroki, zarotitvami, žegni ...

Kje in katera tiskarna je natisnila Kolomonov žegen ni natančno znano. Šafarik pravi, da je Kolomonov žegen najverjetneje tiskan na Koroškem, gotovo pa to ni. Ugotovljeno je le, da Kolomonov žegen in Duhovna bramba nista natisnjena v isti tiskarni, in sicer zaradi klišejev, ki so na zadnjih praznih straneh in se v tisku razlikujejo.Viri:Grafenauer, Ivan. O Duhovni brambi in nje postanku. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1907, 4, str. 1-54.Kotnik, France. Naši bukovniki, ljudski pesniki in pevci. V: Narodopisje slovencev II. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1952, str. 87.Jeziki

slovenski

Pisave in črkopisi

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa