Plakati (1850-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
9247
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
plakati, starejši od 50 let
lepaki, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Maksim Gaspari

Naslov

Korošci pozor! (Naše glasovnice so bele - nemške so zelene)

Kraj nastanka

S. l.

Založnik

s. n.

Leto nastanka

1920

Število strani

plakat

Format

32 x 48 cm

Znanstveno področje

7 UMETNOSTI. ZABAVA. ŠPORT

Pisna podlaga

Opis

Plakat, nastal v času koroškega plebiscita, prikazuje na desni belega angela z napisom Jugoslavija in na levi zelenega hudiča s srepim pogledom, ki kaže jezik, v rokah pa drži D. Ö. (Deutchösterreich). Pod angelom piše Naše glasovnice so bele, pod hudičem pa Nemške so zelene!!!. Plakat nedvoumno prikazuje "dobro" Jugoslavijo in "zlobno" Avstrijo ter jasen barvni poudarek, katere glasovnice so prave (Kordiš, 2005).KORDIŠ, Meta. Gospodična, vi ste lepi kot plakat! Ljubljana: UL FF, 2005.

Jeziki

slovenski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa