Plakati (1850-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
9247
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
plakati, starejši od 50 let
lepaki, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Maksim Gaspari

Naslov

Deutchösterreich, o weh! (Jugoslavija)

Kraj nastanka

S. l.

Založnik

S. n.

Leto nastanka

1920

Število strani

plakat

Format

43 x 55 cm

Znanstveno področje

7 UMETNOSTI. ZABAVA. ŠPORT

Pisna podlaga

Opis

Brhka mladenka v narodni noši nosi napis Jugoslavija in razprtih rok pozdravlja postavnega Korošca, ki stoji na omaganem zelenem nemškem zmaju (omagana monarhija) in trga zeleni napis Deutchösterreich (Kordiš, 2005). Plakat je nastal v času koroškega plebiscita.KORDIŠ, Meta. Gospodična, vi ste lepi kot plakat! Ljubljana: UL FF, 2005.

Jeziki

nemški
slovenski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa