Plakati (1850-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
9247
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
plakati, starejši od 50 let
lepaki, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Maksim Gaspari

Naslov

Koroška pravljica

Kraj nastanka

S. l.

Založnik

s. n.

Leto nastanka

1920

Število strani

plakat

Format

37 X 30 CM

Znanstveno področje

7 UMETNOSTI. ZABAVA. ŠPORT

Pisna podlaga

Opis

Plakat je ilustrirana zgodba oziroma strip o krivični preteklosti Slovencev pod avstrijsko oblastjo v treh epizodah. Prva slika prikazuje srako v svojem gnezdu, kjer so ključi, prstan in zibelka: Tekom stoletij nam je pokradla nemška sraka mnogo biserov in zakladov, med njimi tudi zlato zibelko Slovenije, našo Koroško ... Druga slika prikazuje sokola, ki sraki odnaša zibelko iz gnezda: A dvignil se je v junaškem poletu sokol od juga in vzel je sraki ukradeno zibelko. Tretja slika prikazuje dekle v narodni noši, ki se ljubeče dotika zibelke, na kateri je črka K. Poleg nje stoji ponosni sokol. V ozadju so Karavnke, za katerimi zahaja sonce z napisom: Plebiscit! Spodaj pa je napis: Na dan plebiscita jo darujte nazaj sestri Sloveniji. Dekle naj bi predstavljajo Slovenijo, ki ponovno po dolgih stoletjih drži svojo zibelko - pokrajino rojstva prve slovenske politične tvorbe Karantanije. Zahajajoče sonce sporoča, da se bliža čas odločitve. Na sliki so številni slovenski narodni simboli: rdeč nagelj, lipovi listi, ženska narodna noša in slovenski sokol kot nasprotje nemškemu orlu (Kordiš, 2005).

KORDIŠ, Meta. Gospodična, vi ste lepi kot plakat! Ljubljana: UL FF, 2005.

Jeziki

slovenski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa