Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755)

Frančiškanski samostan Ljubljana
Zbiratelj:
p. Žiga Škerpin
Čas nastanka:
V tridesetih letih 18. stoletja.
Število enot:
1669 naslovov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Več urednikov, najpomembnejši: Jacob August Franckenstein (vol. 1-2), Paul Daniel Longolius (vol. 3-18) in Carl Günther Ludovici (vol. 19-64 + 4 suplementi).

Naslov

Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste

Kraj nastanka

Leipzig in Halle

Založnik

Johann Heinrich Zedler

Leto nastanka

1732-1754

Število strani

62571

Format

folio

Znanstveno področje

0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO

Pisna podlaga

Papir

Opis

Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, imenovana tudi »Zedlerjeva enciklopedija«, je bila v času svojega nastanka najobsežnejša enciklopedija nasploh. Slovela je po izredno natančnih biografskih in bibliografskih informacijah in je bila prva ki je vključevala tudi podatke o še živečih osebah. Vsebuje ca. 750.000 gesel. Natisnjena je bila v 2000 izvodih. Še danes je v akademskih krogih cenjena kot dragocen referenčni pripomoček. Trenutno ni znano, da bi razen tega v Sloveniji obstajal še kakšen izvod.

Jeziki

nemški

Pisave in črkopisi

gotica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa