Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755)

Frančiškanski samostan Ljubljana
Zbiratelj:
p. Žiga Škerpin
Čas nastanka:
V tridesetih letih 18. stoletja.
Število enot:
1669 naslovov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Kompilator, redaktor, korektor: španski benediktinski menih Benedictus Arias Montanus (Benito Arias Montano), ki so mu pomagali tudi profesorji z univerze v Louvainu..

Naslov

Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece, & latine

Kraj nastanka

Antwerpen

Založnik

Christophe Plantin

Leto nastanka

1569 - 1572

Število strani

8 volumnov.

Format

folio

Znanstveno področje

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

Pisna podlaga

papir

Opis

To je prvi natis te znamenite Biblije. Štirijezična Biblija (v hebrejskem, kaldejskem, grškem in latinskem jeziku) je nastala s podporo Filipa II. Španskega (zaradi katerega je večkrat poimenovana tudi Biblia regia) in predstavlja tipografski presežek svojega časa. Opisani izvod je edini do sedaj znani primer v Sloveniji z vsemi osmimi zvezki.

Jeziki

grški
latinski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa