Knjižna zbirka p. Žige Škerpina (1689-1755)

Frančiškanski samostan Ljubljana
Zbiratelj:
p. Žiga Škerpin
Čas nastanka:
V tridesetih letih 18. stoletja.
Število enot:
1669 naslovov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
inkunabule
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Frančiškanski samostan Ljubljana
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Slika


Avtor

Nikolaj Kopernik

Naslov

De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI

Kraj nastanka

Basel

Založnik

Officina Henricpetrina

Leto nastanka

1566

Število strani

216

Format

kvart

Znanstveno področje

5 NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA

Pisna podlaga

papir

Opis

To je druga, baselska izdaja znamenitega Kopernikovega dela, v katerem je bil prvič znanstveno utemeljen heliocentrični sistem. Delo je bilo v času natisa uvrščeno na seznam prepovedanih knjig in je bilo z njega umaknjeno šele leta 1835. Znanih je približno 400 izvodov. Posebnost Škerpinovega izvoda je vpis "prohib." na notranji strani prednje platnice, manjka pa tudi oznaka za strokovno skupino (I-XIV) na hrbtu knjige.

Jeziki

latinski

Pisave in črkopisi

latinica

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa