Periodika v nemškem jeziku, ki je izhajala na slovenskem etničnem ozemlju od 1707 do 1945

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Licejska knjižnica in njene naslednice
Čas nastanka:
1774
Število enot:
skoraj 200 naslovov, okoli 1000 vezanih letnikov
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
tiski, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

Vilenka Jakac-Bizjak. Bibliotheken in Slowenien. V: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Hildesheim, Zürich, New York: Olms-Weidmann, 1997–[2001], zv. 9, str. 151–246, tu posebej str. 173–189.

KALČIČ, Dunja. Obvezni izvod serijskih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica,2007, let. 51, št. 3-4 str. 141–148.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa