Stenski koledarji (1900-)

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
dr. Valter Bohinec
Čas nastanka:
1948
Število enot:
4203 enote (september 2009)
Vrsta gradiva:
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
sitotiski, starejši od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

BRIC, Janez. Koledarji : diplomska naloga. Ljubljana: J. Bric, 2007.KLADNIK, Darinka. Bodo koledarji izumrli? [online], 2004. [citirano 4.2.2020]. Dostopno na spletnem naslovu: .KLADNIK, Darinka. Koledarji izgubljajo bitko z dobičkom [online], 2002. [citirano 4.2.2020]. Dostopno na spletnem naslovu: .OTOREPEC, Božo. Koledarji. V: Enciklopedija Slovenije 5 : Kari - Krei. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991, str. 194-197.VOVKO, Andrej. O koledarju Družbe sv. Cirila in Metoda in nekaterih starejših koledarjih. V: Prešernov koledar. Ljubljana, 2001, str. 95-99.Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa