Zemljevidi

Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Zbiratelj:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Čas nastanka:
1945
Število enot:
14000
Vrsta gradiva:
tiskano gradivo
zemljevidi (izrisani ročno), starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Kartografska in slikovna zbirka
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

1. FILISTUN, Nataša. Kartografsko gradivo v domoznanskih zbirkah : diplomsko delo. Koper : N. Filistun, 2006.

2. ŠOLAR, Renata. Digitalizacija izbranega gradiva kartografske in slikovne zbirke NUK. V: Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000, str. 41-47.

3. ŠOLAR, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk. V: Knjižnica, 2003, let. 47, št. 4, str. 7-22.

4. ŠOLAR, Renata. Kartografska in slikovna zbirka. V: Slovenska nacionalna knjižnica. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006, str. 108-110.

5. ŠOLAR, Renata. Obvezni izvod v kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice. V: Knjižnica, 2007, let. 51, št. 3-4, str. 133-139.

6. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. 45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani. V: Knjižnica, 1990, let. 34, št. 4, str. 53-63.

7. VOBOVNIK-AVSENAK, Metka. Kako dragoceno gradivo prav hraniti in ga sodobno ponuditi? : 45 let kartografske in slikovne zbirke NUK. Delo, 20. feb. 1991, let. 33, št. 42, str. 14.

8. Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003.

9. Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa