Zoisova zbirka

Narodna in univerzitetna knjižnica
Zbiratelj:
Žiga Zois baron Edelstein
Čas nastanka:
1765–1780
Število enot:
ok. 5000
Vrsta gradiva:
rokopisi
tiskano gradivo
slikovno gradivo
tiski, starejši od 50 let
fotografije, starejše od 50 let
inkunabule
rokopisi, starejši od 50 let
kartografsko gradivo, starejše od 50 let
knjige, starejše od 50 let
Lokacija:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška
1000 Ljubljana

Objavljeni prispevki o zbirki

Dolinar, F. M. Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2004. Bibliothecaria, 14.

Faninger, E.: Baron Žiga Zois in njegova zbirka mineralov. Scopolia, 1983, 6, str. 1–32.

Gspan, A. in Badalić, J. Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana: SAZU, 1957.

Južnič, S. Zoisove geografske knjige. Geografski vestnik, 2009, 81, št. 1, str. 65–76.

Južnič, S. Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (ob 200-letnici Ilirskih provinc in 190-letnici Zoisove smrti). Kronika, 2009, 57, št. 3, str. 471–490.

Kidrič, F. Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do Zoisove smrti. Ljubljana: Slovenska matica, 1929–1938.

Kidrič, F. Zoisova korespondenca 1808–1809. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1939. Korespondence pomembnih Slovencev, 1.

Kidrič, F. Zoisova korespondenca 1809–1810. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1941. Korespondence pomembnih Slovencev, 2.

Pirjevec, A. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja, 1940.

Slodnjak, A. Pisma Matija Čopa 2: Literatura Slovencev. Ljubljana: SAZU, 1986. Korespondence pomembnih Slovencev, 6/II.

Valenčič, V., Faninger E., Gspan Prašelj N. Zois Žiga (Sigismundus) pl. Edelstein. V: Slovenski biografski leksikon, 1991, zv. 15, str. 832–846.

Vrsta zbirke
Nastanek zbirke
Zbiratelj
Gradivo v zbirki
Fotografija zbirke
Redkosti v zbirki
Jeziki
Pisave in črkopisi
Prispevki o zbirki
Prispevki, nastali na osnovi gradiva iz zbirke
Inventarna knjiga
Katalogi
Kje se zbirka hrani
Dostopnost
Avtor popisa